För hyresgäster

Felanmälan
Om du behöver felanmäla ska du kontakta Kungsholms Fastighetsservice AB
som sköter om våra fastigheter. Du kan felanmäla på två sätt
Telefonnummer felanmälan: 086549923
Tider för felanmälan: 07:00 – 12:00
Telefonsnvarare 12:00 – 16:00
Mail: felanmalan@kungsholmsfs.se
Telefonnummer till jouren 0771-114040
för kontakt under icke ord arbetstid, vard. 16:00-07:00
samt helger fred 16:00-månd 07:00
Kom ihåg att berätta var du hyr, d v s din adress, ditt läge samt att din hyresvärd är Stockholms domkyrkoförsamling.