Nyhet! Jubileumsskrift "Bokstaven dödar men Anden ger liv"

Med anledning av KG Hammars högtidsdag är han inbjuden att ge ett födelsedagsföredrag vid Katedralakademin. Föredraget finns dessutom tillgängligt i en speciell jubileumsskrift.

"Reflektionen utgår från det faktum att det aldrig blev någon konflikt mellan den framväxande vetenskapen på 1800-talet och den konstnärliga världen. Däremot ansågs vetenskap och tro utesluta varandra. Konflikten uppstod där religion ansågs stå för färdiga och oföränderliga sanningar.

Men religion är inte anslutning till en samling oföränderliga sanningar utan tillit till en sanning som uppstår i mötet mellan bibeltexter och tradition å ena sidan och mänskliga situationer, kunskaper och erfarenheter å den andra. Enligt kristen tro och erfarenhet är det i detta mellanrum Anden verkar."

KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan

Utgivningen av jubileumsskriften sker i samverkan i Storkyrkans vänförening.

Boken finns till försäljning via www.arken.se.  

Bokstaven dödar men Anden ger liv

5 mars var KG Hammar, ärkebiskop emeritus i Svenska kyrkan, inbjuden att ge ett ”födelsedagsföredrag” vid Katedralakademin. Det föredraget kan du ta del av här.