Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon:+46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Seniorboende

Själagården är ett seniorboende i Gamla stan. Endast boende i Stockholms domkyrkoförsamling har möjlighet att ställa sig i kö.

Själagården inryms i ett flertal sammanbyggda hus med adresserna Baggensgatan 18, Själagårdsgatan 9 och Själagårdsgatan 13. Någon vård eller matservering finns inte i detta boende. Där finns ca 40 lägenheter, de flesta 1-2 rum och kök. Fastigheten förvaltas av extern fastighetsförvaltare på uppdrag av Stockholms domkyrkoförsamling. Regler och köavgifter beslutas av kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling.

Villkor för att få ställa sig i kö

Endast personer boende i Stock­holms domkyrkoförsamling kan ställa sig i kö.
Medlemskap i Svenska kyrkan är en förutsättning för att få ställa sig/vara kvar i kön. I begrep­pet medlemskap i Svenska kyrkan inkluderas även medlemmar i Kungliga hovförsamlingen i Stockholm, Finska församlingen i Stockholm och Tyska församlingen i Stockholm boende inom Stockholms domkyrkoförsamling geografiska område. Det förutsätts att den nya hyresgästen mantalsskriver sig på den aktuella adressen.

Åldersgränsen för lägenhetserbjudande och inflyttning på Själagården är att ha fyllt 65 år, är med­lem i Svenska kyrkan och blir mantalsskriven på Själagården vid inflyttning.

Köavgifter

Registreringsavgift är 1 000 kr (gäller från 1 januari 2020). Därtill tillkommer en årlig köavgift på 500 kr/år (gäller från 1 januari 2020). En köande som inte betalat avgiften innan årets utgång avförs ur kön. En kö­ande som valt att lämna Svenska kyrkan förlorar sin plats i bostadskön.

Intresseanmälan till bostadskö Själagården

Ladda ned blankett nedan (pdf). Du kan också hämta den på kansliet, Stortorget 1.  All kommunikation och fakturering sker via mail.

 

Bostadskö

Intresseanmälan till bostadskö Själagården

Ladda ned pdf