Seniorboende

Själagården är ett seniorboende i Gamla stan. Endast boende i Stockholms domkyrkoförsamling har möjlighet att ställa sig i kö.

Själagården inryms i ett flertal sammanbyggda hus med adresserna Baggensgatan 18, Själagårdsgatan 9 och Själagårdsgatan 13. Någon vård eller matservering finns inte i detta boende. Där finns ca 40 lägenheter, de flesta 1-2 rum och kök. Fastigheten förvaltas av extern fastighetsförvaltare på uppdrag av Stockholms domkyrkoförsamling som också hanterar intresseanmälan till bostadskö Själagården. Regler och köavgifter beslutas av kyrkorådet i Stockholms domkyrkoförsamling.

Villkor för att få ställa sig i kö

Endast personer boende i Stock­holms domkyrkoförsamling kan ställa sig i kö.
Medlemskap i Svenska kyrkan är en förutsättning för att få ställa sig/vara kvar i kön. I begrep­pet medlemskap i Svenska kyrkan inkluderas även medlemmar i Kungliga hovförsamlingen i Stockholm, Finska församlingen i Stockholm och Tyska församlingen i Stockholm boende inom Stockholms domkyrkoförsamling geografiska område. Det förutsätts att den nya hyresgästen mantalsskriver sig på den aktuella adressen.

Åldersgränsen för lägenhetserbjudande och inflyttning på Själagården är att ha fyllt 65 år, är med­lem i Svenska kyrkan och blir mantalsskriven på Själagården vid inflyttning.

Köavgifter

Registreringsavgift är 1 000 kr (gäller från 1 januari 2020). Därtill tillkommer en årlig köavgift på 500 kr/år (gäller från 1 januari 2020). En köande som inte betalat avgiften innan årets utgång avförs ur kön. En kö­ande som valt att lämna Svenska kyrkan förlorar sin plats i bostadskön.

Intresseanmälan till bostadskö Själagården

Intressanmälan mailas: forvaltning@riddarvalvet.se

Exempel på lägenhet på Själagårdsgatan 13 (35 kvm, 2 rum o kokvrå, hyreskostnad ca 5.700 kr/mån) 

Exempel på lägenhet på Baggensgatan 18 (41 kvm 1 rum o kök, hyreskostnad ca 6.300 kr/mån)