Foto: Louise Linde

Inspektion från ovan

Torsdag 2 juli var det dags för en grundlig inspektion av sten på tornet med en skylift. Hissnande högt upp...

Foto: Louise Linde

Med på turen var stenkonservator Daniel Kwiatkowski, stenentreprenören Mikael Mendin, arkitekt Anders Scherman, stenkonsult och byggnadsantikvarie Ingvar Hedenrud samt byggnadsantikvarien Max Laserna.

Man gjorde en gemensam genomgång av vilka stenar i fasaden som ska konserveras och vilka som ska bytas ut. En del var slitna men de flesta var kvar från 1740-talet då kyrkorådet anlitade den skicklige slottsstenhuggaren Olof Fristedt.

Foto: Louise Linde