Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Stockholms domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget 1, 11129 Stockholm Postadress: BOX 2122, 10313 STOCKHOLM Telefon: +46(8)7233000 E-post till Stockholms domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sommar i Storkyrkan - Summer in the Cathedral

Här hittar du sommarens program som löper mellan 2 juli - 19 augusti. Välkommen! Here you find the summer program between 2nd of July - 19th of August. Welcome!

Under sommaren sjuder det av verksamhet i Storkyrkan. En grupp blivande präster guidar kyrkan och visar tornet, leder böner från predikstolen och firar mässa. På kvällarna firas mässa i Taizéanda och under de gamla valven får det förflutna liv igen i en dramatiserad visning.


Program 2 juli - 19 augusti

Måndag–fredag/Monday to Friday
09.00 Morgonbön/Morning Prayer (bilingual)

10.00 Visning av kyrkan/ Guided tour Swedish/English

11.00 Mässa/Holy Communion Service Swedish/English

13.00 Visning av kyrkan/ Guided tour Swedish/English

14.00 & 15.00 Tornvisning/Tower Tours
(entré 80 kr/admission SEK 80)

16.00 Guided tour of St George and the Dragon

Tisdag/Tuesday
19.00 Mässa i Taizéanda/Service in the Spirit of Taizé

Onsdag/Wednesday
19.00 Musik och historia under Storkyrkans valv
            Music and History under the Vaults
            (entré 60 kr/admission SEK 60)

Torsdag/Thursday 
19.00 Orgelkonsert  (entré 60 ) program se här
            Organ Recital  (admission SEK 60) for program see here

Fredag/Friday
19.00 Orgelkonsert/Organ Recital (entré 60 kr/admission SEK 60)

Lördag/Saturday
11.00 Förbönsmässa/Holy Communion Service

14.00 & 15.00 Visning av kyrkan/Guided tour Swedish/English

Söndag/Sunday
11.00 Högmässa/High Mass

12.30 Visning av kyrkan/ Guided tour Swedish/English

Entré: 60 kr, pensionärer 50 kr
Audioguide: vuxen 20 kr, barn 10 kr

Gratis inträde för: boende i Stockholms domkyrkoförsamling • barn under 18 år
 enskild andakt • gudstjänster

Admission: Adults 60 SEK, seniors 50 SEK
Audio guide: 20 SEK


Children under 18 and and all those who wants to take part in a service or to pray - free of charge

Kyrkans öppentider: alla dagar 09-18
The Cathedral is open: daily  09-18 

Välkommen/Welcome!

 Har du frågor om entréavgiften? Läs vad domprost Hans Ulfvebrand skriver här.