Foto: Louise Linde

Sommar i Storkyrkan - Summer in the Cathedral

Här hittar du sommarens program som löper mellan 16 juli - 16 augusti. Välkommen! Here you find the summer program between 16 th of July - 16th of August. Welcome!

Program 16 juli - 16 augusti

Måndag–fredag/Monday to Friday

11.00 Visning / Guided tour every weekday

13.00 Lunchbön/Midday Prayer (bilingual) 

15.00 Visning / Guided tour
 

Fredagar 
10.00 Morgonbön/Morning Prayer  Fredagar fram t o m 29 juli

19.00 Orgelkonsert    
För sommarens musikprogram se här


Lördag/Saturday 
11.00 Förbönsgudstjänst/Worship

Söndag/Sunday
11.00 Gudstjänst/Worship

Kyrkans öppentider: alla dagar 09.00-18.00
The Cathedral is open: daily 09.00-18.00 

Välkommen/Welcome!

Renovering och återställning av Storkyrkan

Under de närmaste två åren kommer Storkyrkan att renoveras. Puts-, plåt- och stenarbeten kommer att genomföras. Samtidigt med renoveringen återställs exteriören till 1740-talets utseende. Här finner du hela processen i bild, text och audio!

Musik i sommaren / Music in the Summer

Här hittar du sommarens alla konserter i Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. Varmt välkommen! Here you find concerts during the summer months in Stockholm Cathedral, St Jacob's Church and St Clara Church. Welcome!

Besöka Storkyrkan?

Varmt välkommen till Storkyrkan - Stockholms katedral. Härifrån har idéströmningar spridits som förändrat Sverige. Vi renoverar utsidan - entrén är flyttad till norra sidan mot slottet.

Visiting Storkyrkan - Stockholm Cathedral?

Welcome to Storkyrkan - Stockholm Cathedral, the nave for many historical events that changed Sweden and still does. Here you find information about opening hours, our audio guide and the renovation of the Cathedral. Please note that the entrance has moved to the north side, opposite the castle shop, due to renovation.