Foto: Louise Linde

Barn- & ungdomskörer

Storkyrkan har fyra olika körer för barn och ungdommar: flickkör, barnkör, gosskör och kammarkör. Se här för mer information!

Storkyrkans Flickkör

Flickkör i Storkyrkan för flickor mellan 10-16 år:
Mellanstadiet repeterar måndagar 17.15-18.30
Högstadiet repeterar måndagar 17.45-19.00 

Kören sjunger en väldigt varierande repertoar för diskantkör och gör även mindre sceniska produktioner.
Utöver ordinarie repetitioner får alla körmedlemmar individuella sånglektioner och vi jobbar även med musikteori samt notläsning.
Plats: Själakoret i Storkyrkan
(ingång från södra porten)

Vill du veta mer?
Kontakta körledare Elisabeth Ljunggren Kurbany
Telefon: 08-7233042 eller 0730-894259
E-post till elisabeth.ljunggren.kurbany@svenskakyrkan.se

Storkyrkans barnkör
Vi övar på måndagar och tisdagar följande tider:
Åk 2 och 3 måndagar 16.00-17.00
Förskoleklass och åk 1 tisdagar 16.45-17.30
4-5 åringar tisdagar 16.00-16.30
Inga förkunskaper behövs.
Plats: Själakoret i Storkyrkan
(ingång från södra porten)
 
Vill du veta mer?
Kontakta körledare Elisabeth Ljunggren Kurbany
Telefon 08-7233042 eller 0730-894259
E-post till lisabeth.ljunggren.kurbany@svenskakyrkan.se

Storkyrkans Gosskör
Gosskören sjunger i konsert, vid högmässor och reser. Gosskören har en mansdel som även går under namnet Schola Sancti Jacobi. Gosskören har medlemmar från 8 år och uppåt. Här finns en länk till deras hemsida

Storkyrkans Gosskör repeterar onsdagar:
aspiranter: kl 17.15 – 18.00
sopraner:   kl 17.45 – 19.15
manskör:   kl 18.45 – 21.00 
Plats: Själakoret, Storkyrkan 

Om du vill sjunga med gosskören så finns här mer information här!

Vill du veta mer?
Kontakta körledare Gregory Lloyd
E-post tillgregory.lloyd@svenskakyrkan.se

Storkyrkans Kammarkör
storkyrkans Kammarkör för unga sångare 17-26 år, startar denna höst sitt första verksamhetsår. Kören leds av Helene Stureborg. Ett fyrtiotal vokalt välutbildade ungdomar, med i många fall förvånansvärt stor erfarenhet, ska framöver ta sig an både kända klassiker såväl som ny och utmanande repertoar. Med bakgrunder i musikklasser, Stockholms Musikgymnasium och med pågående musikutbildningar, bland annat på Kungl Musikhögskolan, är de väl rustade att bjuda sin kommande publik på lysande konsertupplevelser. Vi hoppas att Du i framtiden vill kunna säga: Jag var där!

Repetitionsdag: tisdagar kl 18.30–21.30
Repetitionsplats: Storkyrkosalen, Stortorget 1

E-post: helene.stureborg@svenskakyrkan.se
telefon: 070-863 15 15