Foto: Louise Linde

Barn- & ungdomskörer

Storkyrkan har fyra olika körer för barn och ungdommar: flickkör, barnkör, gosskör och ungdomskör. Se här för mer information!

Storkyrkans Flickkör

Flickkör i Storkyrkan för flickor mellan 10-16 år:
Mellanstadiet repeterar måndagar 17.15-18.30
Högstadiet repeterar måndagar 17.45-19.00 

Kören sjunger en väldigt varierande repertoar för diskantkör och gör även mindre sceniska produktioner.
Utöver ordinarie repetitioner får alla körmedlemmar individuella sånglektioner och vi jobbar även med musikteori samt notläsning.
Plats: Själakoret i Storkyrkan
(ingång från södra porten)

Vill du veta mer?
Kontakta körledare Elisabeth Ljunggren Kurbany
Telefon: 08-7233042 eller 0730-894259
E-post till Elisabeth

Storkyrkans barnkör
Vi övar på måndagar och tisdagar följande tider:
Åk 2 och 3 måndagar 16.00-17.00
Förskoleklass och åk 1 tisdagar 16.45-17.30
4-5 åringar tisdagar 16.00-16.30
Inga förkunskaper behövs.
Plats: Själakoret i Storkyrkan
(ingång från södra porten)
 
Vill du veta mer?
Kontakta körledare Elisabeth Ljunggren Kurbany
Telefon 08-7233042 eller 0730-894259
E-post till Elisabeth

Storkyrkans Gosskör
Gosskören sjunger i konsert, vid högmässor och reser. Gosskören har en mansdel som även går under namnet Schola Sancti Jacobi. Gosskören har medlemmar från 8 år och uppåt. Här finns en länk till deras hemsida

Storkyrkans Gosskör repeterar onsdagar:
aspiranter: kl 17.15 – 18.00
sopraner:   kl 17.45 – 19.15
manskör:   kl 18.45 – 21.00 
Plats: Själakoret, Storkyrkan 

Om du vill sjunga med gosskören så finns här mer information här!

Vill du veta mer?
Kontakta körledare Gregory Lloyd
E-post till Gregory

Storkyrkans ungdomskör
Storkyrkans ungdomskör grundades 2018 utifrån två klasser i Adolf Fredrik och sjunger konserter, högmässor samt reser på utbyten/tävlingar. Medlemmarna är mellan 14-19 år gamla. Hit kan du söka om du har körvana och vill sjunga i en kör som satsar på en hög musikalisk utveckling.


Storkyrkans ungdomskör
repeterar tisdagar kl 18.00-20.30
Plats: Storkyrkosalen, Stortorget 1

Vill du veta mer?
Hör av dig till körledare Gary Graden
E-post till Gary Graden

Du hittar Storkyrkans ungdomskör på Facebook här