Foto: U Widepalm

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Strax utanför stad, där land möter hav, finner du Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge. I denna vackra miljö, skapad av Gud, förvaltar församlingarna kyrkor, församlingsgårdar och ett levande församlingsliv.

Intervju om pastoratets Regnbågsnyckel med Peder Jarnvall i tidningen Ducatus