Foto: U Widepalm

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Strax utanför stad, där land möter hav, finner du Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge. I denna vackra miljö, skapad av Gud, förvaltar församlingarna kyrkor, församlingsgårdar och ett levande församlingsliv.

Intervju om pastoratets Regnbågsnyckel med Peder Jarnvall i tidningen Ducatus

Om sexuella övergrepp

Tillgänglig för samtal i dessa frågor är förutom stiftets personal även präst och diakon i Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge församlingar kyrkoherde Peder Jarnvall tfn. 035-150982 och diakon Anne Bengtsson tfn. 035-150985.

Göteborgs stift om sexuella övergrepp