Foto: E Nilsson

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Strax utanför stad, där land möter hav, finner du Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge. I denna vackra miljö, skapad av Gud, förvaltar församlingarna kyrkor, församlingsgårdar och ett levande församlingsliv.

NYA RESTRIKTIONER FRÅN 12 JANUARI

Från och med 12 januari har regeringen infört restriktioner för allmänna sammankomster inomhus med över 50 deltagare. 

GUDSTJÄNSTER
I Harplinge kyrka är 50 deltagare tillåtet och i Steninge kyrka är antalet 30. Detta för att alla parter skall känna sig bekväma med avstånd och svängrum. Detta antal omfattar inte medverkande, då dessa räknas som funktionspersonal. Det gäller även körer och solister.

Vid ordinarie gudstjänst kl 10 och 16 är inte vaccinpass aktuellt. Gudstjänsten måste få vara en privat plats att gå till, om än under ansvar.
Vid dop, vigsel eller begravning som i förhand beräknas överstiga det tillåtna antalet, ta kontakt med expeditionen.

För samtliga i kyrkan närvarande gäller de särskilda smittskyddsåtgärderna; en meters avstånd = en bänks lucka till framför- och bakomvarande sällskap samt max åtta (även spädbarn inräknade) i det egna sällskapet. Den plats du blir anvisad är sedan där du sitter under gudstjänsten.

Då vi vid vissa gudstjänster avstår från vaccinpass innebär det också ett särskilt enskilt ansvar. Vår omsorg för varandras trygghet är vår första prioritet. 

STANNA HEMMA OM DU HAR SYMPTOM

Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Intervju om pastoratets Regnbågsnyckel med Peder Jarnvall i tidningen Ducatus