Foto: U Widepalm

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Strax utanför stad, där land möter hav, finner du Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge. I denna vackra miljö, skapad av Gud, förvaltar församlingarna kyrkor, församlingsgårdar och ett levande församlingsliv.

Andakt 1:a advent

från Steninge kyrka med Per Franzén

Tack för att du är medlem

i Svenska kyrkan

Martin Modéus

Ny ärkebiskop i Svenska kyrkan

Församlingsfolder

Här finner du det aktuella numret av Harplinges och Steninges församlingsfolder "Kyrkan nära dig".

Cirkeldans

Bön och meditation i rörelse

Andakt oktober

Andakt från Harplinge kyrka, tillbakablick från Den helige Mikaels dag

Några glada ungdomar spelar kort tillsammans.

Barn och ungdom

Du finns till för att Gud vill det. Du är viktig och har en uppgift att fylla här i livet. Du är aldrig ensam.

Konfirmation i Harplinge-Steninge församlingar

Redo för en himmelsk upplevelse?

Två föräldrar hjälper sin bebis nedför rutschbanan.

Verksamhet - grupper för barn, ungdomar, vuxna, seniorer

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge vill vara en plats för samtal och eftertanke, för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av Svenska kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. Här finner du församlingarnas breda verksamhet.

Träffpunkt Gullbrandstorp

Måndagar kl.12-14 i Gullbrandstorps församlingsgård

Solen lyser igenom de gröna och gula trädkronorna.

Qigong i Gullbrandstorp

Tisdagar mellan kl.18.30-19.15

Gudstjänst

Gudstjänsten är ett möte mellan människa och Gud/människa och människa. I gudstjänsten delar vi vad det innebär att vara människa. Här finns uttryck för sorgen, glädjen, tacksamheten, skulden, kärleken och omtanken

Någon att prata med?

Tankar och funderingar? Ibland kanske du vill tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Två personer går utomhus. Vårblommor i förgrunden.

Morgonpromenad i Harplinge

Onsdagar kl.9.00

Tomtebloss brinnder och en stjärna lyser i bakgrunden.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Det finns en särskild glädje i att, utan illvilja, förvirra människor lite. Att önska någon gott nytt år i slutet av november skapar lite trevlig förvirring. Ta möjligheten!" Läs Tankar inför helgen med prästen Johan Garde.

Dokumentation om Harplinge och Steninge kyrkogårdar

En skildring från den första perenna rabatten till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning

Årets kyrkogårdsförvaltning 2017 finns i Harplinge

Vinnare i tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning

Intervju om pastoratets Regnbågsnyckel med Peder Jarnvall i tidningen Ducatus