Foto: Johannes Frandsen

Någon att prata med?

Tankar och funderingar? Ibland kanske du vill tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

På vilket sätt angår Svenska kyrkan mig?

Den frågan kanske du ställt dig någon gång, oavsett var du befinner dig i tanke och tro.

Kontakta gärna någon av våra präster eller vår diakon. De finns för det samtalet. Det kan handla om frågor som rör den kristna tron, men också andra religioner. Kanske handlar dina tankar om hur du kan förhålla dig till att vara en del av den kristna kyrkan.

Eller längtar du efter en fördjupad relation med Gud?

För dina funderingar om detta och annat finns vi präster och diakon.


I nöd?

Behöver du ett enskilt samtal i frågor som rör ditt eller dina anhörigas liv och välbefinnande.

Befinner du dig i ett skede i livet där en samtalspartner utanför familjen eller vänkretsen skulle vara av värde.

Genom våra dagliga möten med människor mitt i livet, har vi en god erfarenhet av samtalet kring arbete, livskris och relationer.

Den erfarenheten och det kunnandet finns här för dig. I bikten och själavårdens möte löser vi livets knutar. Hjälper till ny insikt och utblick.

Självklart gäller vid dessa och övriga samtal den absoluta regeln om tystnadsplikt.

 

För samtal eller frågor om ekonomiskt bistånd, kontakta diakon.

 

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.