Foto: U Widepalm

Miljö och rättvis handel

Miljödiplomering

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge är miljödiplomerade

Två illustrerade händer som möts för bön, med en blå himmel i bakgrunden..

Be en bön för klimatet

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus för klimatet, för vår jord och allt liv, och för kommande generationer och deras möjligheter på jorden.