Foto: Aron Burden /Unsplash

Gudstjänster, förrättningar och digitala andakter

Uppdaterad 2021-01-22. I samband med Coronaviruset och COVID-19.

Gudstjänster och förrättningar i ett annat format.

Kyrkans klockor ringer till gudstjänst så som de alltid gjort, också i orostid.
Dock är formatet annorlunda än vad vi är vana vid. För aktuell informtion, se kalendarie.

Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för bön och ljuständning mellan kl.10-10.30. För aktuell kyrka, se kalendari. Öppen kyrka bemannas av präst och musiker. Eventuell tacksägelse sker enligt överenskommelse med anhöriga efter den öppna tiden. 

Antal

Harplinge-Steninge pastorat följer de restriktioner som finns om max 8 personer (inklusive personal), vi sätter oss glesare i bänkraderna och håller ett fysiskt avstånd till varandra.

Du som inte kommer kan vara med oss i bön och tanke. Din bön hemma är lika mycket bön som den som beds i kyrkan. 

Tänk på att

Vi ser varandra. När vi hälsar på varandra gör vi det med ögonen. Handen kan man om man vill lägga på hjärtat för att berätta att jag tar emot dig i mitt liv i detta mötet.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndigheterna och övriga myndigheters information och restriktioner som kan innebära snabba ändringar av planerat upplägg.   

Digital andakt

Under fliken Digitala kyrkan finner du digitala andakter och sångstunder som publicerats i pastoratet.

Gudstjänster i radio och TV

På söndagar sänds även TV-gudstjänster på SVT kl.10, samt Radiogudstjänst kl.11 på SR P1.