Foto: Daniel Lönnbäck

Begravningsplats för smådjur

Svenska kyrkan i Harplinge och Steninges begravningsplats för smådjur i Harplinge

Svenska kyrkan i Harplinge och Steninges begravningsplats för smådjur

Katter, hundar och smådjur har kanske en speciell plats hos dig och saknaden efter dem kan bli stor. Nu finns det möjlighet att begrava din vän utanför Harplinge kyrkogård. Begravningsplatsen är en del av församlingsverksamheten i Harplinge-Steninge pastorat.

För att smådjursbegravningsplatsen ska vara välvårdad, lättskött och se fin ut gäller följande:

  • Endast församlingsmedlemmar i Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge ges möjlighet att begrava sina smådjur på platsen, och endast kremerade smådjur får gravsättas.
  • Askan grävs ner utav Svenska kyrkan i Harplinge-Steninges personal.
  • Ytan för liggande sten på gravplats med måttet max 30 x 30 cm.
  • Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge tillhandahåller en plats för minnesplatta. Minnessten eller minnesplatta bekostas av djurägaren själv.
  • Gravrätten gäller i tio år utan möjlighet till förlängning. Efter tio år äger Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge rätten att ta bort minnesplatta och sten.
  • Använd inte kors på gravarna då detta inte är en kyrkogård utan en begravningsplats för smådjur.
  • Medföljande djur på begravningsplatsen ska hållas kopplade.
  • Kostnad (vid oktober 2020): Gemensam smyckesplats 250 kronor. Enskild plats 500 kronor.

Kontakt: Vaktmästarexpeditionen tfn. 035-15 09 94, harplinge.kyrkvakt@svenskakyrkan.se