Rytmsjalar och ägg
Foto: U Widepalm

Steninge barnkör

på Steningeskolan

Steninge barnkör för barn i F-3 

Kören träffas tills vidare på andra sätt än i normala fall.
Vänligen kontakta Sven Engtröm (se nedan) för mer information. 

Varmt välkommen att vara med!

Sven Engström

Sven Engström

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Kantor