Foto: Ulrika Widepalm

Kyrkogårdsförvaltning

Välkommen till oss. Här läser du mer om våra kyrkogårdar i Harplinge och Steninge. Välkommen att kontakta oss kring frågor gällande skötsel av gravar m.m.

Kyrkogårdar

Vid våra kyrkogårdar i Harplinge och Steninge finns det möjligheter att mötas och glädjas, minnas och gråta. Kanske sköta en grav eller bara gå och strosa i de parklika miljöerna.

Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller kyrkotillhörighet.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring.

Dokumentation om Harplinge och Steninge kyrkogårdar

En skildring från den första perenna rabatten till utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning

Årets kyrkogårdsförvaltning 2017 finns i Harplinge

Vinnare i tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning