Foto: U Widepalm

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika alternativ av gravskötsel genom dialog med dig. Välkommen att kontakta kyrkvaktmästarna tfn. 035-150994, harplinge.kyrkvakt@svenskakyrkan.se eller besök oss gärna på Steninge eller Harplinge kyrkogårdar. 

Intresseanmälan gravskötsel

Undertecknad är intresserad av att kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge pastorat övertar skötseln av gravplats med beteckning (Exempel H0 111, numret hittar ni på gravbrevet).

Det finns två alternativ att betala gravskötseln. Avräkningsavtal innebär att man sätter in minst 5000 kronor till samfälligheten. Från denna summa drar vi sedan kostnaden för den årliga skötseln. Fakturering innebär att kyrkogårdsförvaltningen skickar ut en faktura årligen.

Kryssa för önskad skötsel. Väljer man inte antal plantor under höstplantering planterar vaktmästarna det antal som passar den aktuella graven. Grundskötsel inkl. granris (obligatoriskt)

Önskemål utöver det som ovan beskrivits, kontakta kyrkvaktmästarna på tfn 035-150994 mellan kl. 7-16 eller församlingsexpeditionen vardagar mellan 9-11.30 på tfn. 035-150980.