Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder olika alternativ av gravskötsel genom dialog med dig. Välkommen att kontakta kyrkvaktmästarna tfn. 035-150994, harplinge.kyrkvakt@svenskakyrkan.se eller besök oss gärna på Steninge eller Harplinge kyrkogårdar. 

Gravskötsel