Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från pastoratets medlemmar. Genom val har medlemmarna utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och övergripande verksamhet.

Nästa kyrkoval är söndag 19 september 2021.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation

Det betyder att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige i Harplinge-Steninge pastorat träffas två tillfällen per år och är Harplinge-Steninge pastorats högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingarnas budget, församlingsinstruktion, fastigheter, mm. 

KYRKORÅD
De två församlingarna har ett gemensamt kyrkoråd som tar beslut som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter, mm. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.  

FÖRSAMLINGSRÅD
I Harplinge församling och i Steninge församling finns två församlingsråd som bland annat beslutar om församlingens gudstjänstliv. Församlingsrådets ledamöter utses av kyrkofullmäktige efter ett nomineringsmöte i församlingen. Församlingsråden är även uppdelade inom olika gemensamma områden som Diakoni, Gudstjänst, Undervisning och Mission.