Förtroendevald

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har medlemmarna utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingens ekonomi och övergripande verksamhet.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation

Det betyder att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Alla som har fyllt 16 år har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkofullmäktige i Harplinge-Steninge församling träffas två tillfällen per år och är Harplinge-Steninge församlings högst beslutande instans. Fullmäktige utses genom direktval vart fjärde år när det är kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingens budget, församlingsinstruktion, fastigheter, mm. 

KYRKORÅD
Församlingens kyrkoråd  tar besluten som rör församlingarnas budget, personal, kyrkogårdar, verksamheter, mm. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.