Några små barn leker med bilar i ett leksaks-parkeringsgarage.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kyrkbackens förskola

Hos oss ges varje barn möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga, både enskilt och tillsammans med andra. Alla har lika värde oberoende av kön, social- och etnisk bakgrund.

Varje barn och möte är unikt och värdefullt.

Välkommen till ett personligt möte på Kyrkbackens förskola.

Pedagogerna ser sig som barnens ambassadörer och arbetar efter varje barns unika förutsättningar.

I den dagliga verksamheten finns inslag från en kristen livssyn.
Vi har också samarbete med församlingens övriga verksamheter för barn och familj.

Förskolan strävar efter öppenhet och ett väl fungerande samarbete med vårdnadshavare.  

 

Ansökan förskoleplats

Kyrkbackens förskola

Pedagogiskt upplägg

Kyrkbackens förskola

Likabehandlingsplan

Kyrkbackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakta oss

Kyrkbackens förskola

Öppettider

Kyrkbacken har öppet måndag-torsdag 6.30 - 17.30 samt fredag 6.30 - 17.00.

För möjlighet till kompetensutveckling och kvalitetssäkring av verksamheten är förskolan stängd vid 5-6 tillfällen per läsår. Har ni behov av annan vistelsetid än öppettiderna, kontakta rektor Linda Bolling.

Allmän förskola och barn till föräldralediga/studerande/arbetssökande

Vi erbjuder barn till föräldralediga eller arbetssökande omsorg 15h/vecka, tisdag-torsdag, mellan 9.00-14.00. Vid skollov kan dessa tider komma att ändras.

Kyrkbackens förskola erbjuder allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Allmän förskola innebär att förskolan är avgiftsfri under perioden 1 september - 31 maj om barnet går i förskola 1-15 timmar per vecka. Om ditt barn har behov av förskoleplats 16 timmar eller mer i veckan får du en reducering på avgiften med 30%. Under perioden 1 juni - 31 augusti betalar du ordinarie avgift.

Övrigt

Kyrkbackens förskola verkar under Skollagen.

Kyrkbackens förskola har mottagit symbolen Smiley för god livsmedelshantering.

Harplinge-Steninge pastorat har mottagit utmärkelsen Regnbågsnyckeln och är miljödiplomerade enligt Svenska kyrkan.