Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkbackens förskola

Hos oss ges varje barn möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga, både enskilt och tillsammans med andra. Alla har lika värde oberoende av kön, social- och etnisk bakgrund.

Varje barn och möte är unikt och värdefullt.

Välkommen till ett personligt möte på Kyrkbackens förskola.

Pedagogerna ser sig som barnens ambassadörer och arbetar efter varje barns unika förutsättningar.

I den dagliga verksamheten finns inslag från en kristen livssyn.
Vi har också samarbete med församlingens övriga verksamheter för barn och familj.

Förskolan strävar efter öppenhet och ett väl fungerande samarbete med föräldrarna.  

 

Öppetider

Kyrkbacken har öppet måndag-torsdag 6.30 - 17.30 samt fredag 6.30 - 17.00.

Två dagar per termin är förskolan stägd på grund av fortbildning. Har ni behov av annan vistelsetid än öppettiderna, kontakta förskolechefen, likaså om det uppstår problem kring stängningsdagarna.

Allmän förskola och barn till föräldralediga/studerande/arbetssökande

Vi erbjuder barn till föräldralediga eller arbetssökande omsorg 15h/vecka, tisdag-torsdag, mellan 9.00-14.00 (vid skollov kan tiderna komma att ändras).

Vi har allmän förskola under perioden 1 september - 31 maj. Under sommaren är det uppehåll och det innebär att avgiften för allmän förskola 3-5åringar kan förändras under sommarmånaderna. Under juni, juli och augusti får de som har allmän förskola mindre än 16h en faktura per månad, för de som har mer än 16h blir fakturan utan reducering för allmän förskola.

Läs gärna igenom brochyren "På väg till förskolan" för mer information.

Övrigt

Kyrkbackens förskola verkar under Skollagen.

Intyg för god livsmedelshantering på Kyrkbackens förskola har symbolen Smiley mottagits.