Foto: U Widepalm

Pedagogiskt upplägg

Kyrkbackens förskola

Solidaritet, hänsyn, respekt och empati. 

I den dagliga verksamheten finns inslag från en kristen livssyn och vi samarbetar med församlingens övriga verksamheter för barn och familj. Pedagogerna ser sig som barnens ambassadörer och arbetar efter varje barns unika förutsättningar.

Som en förskola i kristen regi är vårdnadshavare väl medvetna om att det förekommer kristna inslag i verksamheten.
Om någon i enlighet med Skolverkets bestämmelser inte vill att deras barn deltar i konfessionell utbildning är denna frivillig. En pedagog stannar vid dessa tillfällen kvar på förskolan, eller genomför en alternativ aktivitet med de berörda barnen.

 
Målsättning

Kyrkbackens förskola arbetar aktivt för att vara en förskola där barn och vårdnadshavare dagligen känner sig trygga och sedda. Vi vill att alla barn ska stimuleras till nyfikna individer och känna en stor delaktighet i sin vardag.

Inskolning

På Kyrkbackens förskola ges varje barn den tid de behöver för inskolning. Tidsramen är generellt två veckor. Varje inskolning är individuell och planeras tillsammans med varje ny familj utefter deras förutsättningar.

Inskolningen är avgiftsbelagd.

Aktiviteter

På Kyrkbackens förskola arbetar vi efter Lpfö 18.

Varje läsår arbetar vi övergirpande med ett visst inriktningsområde. Teman som förskolan tidigare har arbetat kring har varit Barnkonventionen, sagor, fantasi och drama, naturvetenskap och värdegrundsarbete.

Förskoleappen Tyra

Alla vårdnadshavare får ett personligt inlogg till förskoleappen Tyra för att följa sitt barns utveckling hos oss på Kyrkbacken. På Tyra har varje barn en digital portfolio och tillgång till en gemensam blogg för förskolan. Där presenteras daglig pedagogisk verksamhet och är en enkel möjlighet till kommunikation mellan hem och förskola.

Utevistelse

Vi tycker att det är viktigt att vara ute mycket. De flesta dagar är vi ute minst två gånger och använder förutom vår gård vårt närområde så mycket vi kan. Exempelvis besöker vi ofta den fina närliggande kyrkogården eller det meröppna bibliotektet.

Ett annat populärt ställe att leka på är vår skogsdunge som vi har alldeles utanför huset, där brukar vi busa, gå balansgång och leka i den fina kojan.

På Kyrkbacken sover barnen utomhus i sina egna vagnar. Vagnarna kan förvaras i varmförråd över natten.

Livsmedel och måltider

Kyrkbackens förskola har tilldelats en smiley för god livsmedelshantering. Det innebär att vi på ett mycket bra sätt har klarat av våra livsmedelskontroller och har en extra god livsmedelshygien.

Frukost erbjuds klockan 8.00 varje morgon. 

Lunch serveras ca 11.15 och transporteras till oss från Lyngåkraskolan i Harplinge.

Mellanmålet serveras 14.30.

Pedagogerna äter alltid tillsammans med barnen och gruppen sitter fördelade i mindre rum.