Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pedagogiskt upplägg

Kyrkbackens förskola

Solidaritet, hänsyn, respekt och empati. 

I den dagliga verksamheten finns inslag från en kristen livssyn och vi samarbetar med församlingens övriga verksamheter för barn och familj. Pedagogerna ser sig som barnens ambassadörer och arbetar efter varje barns unika förutsättningar.

Som en förskola i en kristen regi är föräldrarna väl medvetna om att det förekommer kristna inslag i verksamheten. Om någon i enlighet med skolverkets bestämmelser inte vill att deras barn deltar i den konfessionella utbildningen är denna givetvis frivillig, och en pedagog stannar vid dessa tillfällen då kvar på förskolan, alternativt genomför en annan aktivitet med de eventuella barnen.

 
Målsättning

Kyrkbacken arbetar aktivt för att vara en förskola där barn och föräldrar varje dag känner sig trygga och sedda. Vi vill att alla barn ska stimuleras till nyfikna individer och känna en stor delaktighet i sin vardag.

Inskolning

På Kyrkbacken ger vi varje barn den tid de behöver för inskolning, oftast tar detta omkring två veckor. Varje inskolning är individuell och planeras tillsammans med varje ny familj utefter deras förutsättningar.

Folder för nerladdning "Påväg till förskolan"

Inskolningen är avgiftsbelagd.

Aktiviteter

På Kyrkbacken arbetar vi efter Lpfö 98-rev 16.

Vi arbetar tema inriktat, det vill säga att vi varje läsår arbetar övergripande med ett visst inriktningsområde. Läsåret 17/18 arbetar vi med barnkonventionen. Vårt tema bygger på att vi alla är lika olika, och just ordet OLIKA är centralt och genomsyrar hela vår verksamhet.

 
Pluttra

På Kyrkbacken arbetar vi med dokumentationsverktyget Pluttra. Alla föräldrar får ett personligt inlogg genom vilket de kan följa sitt barns utveckling hos oss på Kyrkbacken. Genom Pluttra har ni också tillgång till våra "ögonblick", vilka kan liknas vid en blogg där vi varje dag lägger upp bilder och kommentarer från vår verksamhet.

Utevistelse

Vi tycker det är viktigt att vara ute mycket. De flesta dagar är vi ute minst två gånger och använder förutom vår gård vårt närområde så mycket vi kan. Vi går ofta iväg till den fina kyrkogården och matar fiskarna eller tittar till vårt äppelträd.

Ett annat populärt ställe att leka på är vår dunge som vi har alldeles utanför huset, där brukar vi busa, gå balansgång och leka i den fina kojan.

På Kyrkbacken sover barnen utomhus i sina egna vagnar (som det finns möjlighet att förvara hos oss över natten).

Livsmedel och måltider

Kyrkbacken har tilldelats en smiley för god livsmedelshantering, vilket innebär att vi på ett mycket bra sätt har klarat av våra livsmedelskontroller och har en extra god livsmedelshygien. Hos oss äter barnen frukost klockan 8.00 varje morgon. Den tillreds av pedagogerna själva (i hallen finns en förteckning över vad som serveras).

Lunch serveras ca 11.15 och transporteras till oss från Lyngåkraskolan i Harplinge (matsedel finns i hallen). Mellanmålet serveras 14.30.

Samtliga måltider äts tillsammans med pedagoger.