Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Behandling av personuppgifter vid kyrkliga handlingar

Uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning sparas i ministerialböcker, som sparas för alltid för historiska ändamål.


DOP AV BARN

I samband med bokningen av ett barns dop behandlas ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. 
När barnet fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska kyrkan.
Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

DOP AV VUXEN

I samband med bokning av dop behandlas ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska Kyrkan.
Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

KONFIRMATION

När anmälan till konfirmation tas emot behandlas uppgifterna endast av oss och bara i syfte att administrera konfirmationen. Listor upprättas över grupperna och dessa hanteras av expedition, präst och ansvariga ledare. 
Separata, skriftliga samtycken tas in för film och foto i samband med verksamheten.

VIGSEL

I samband med bokning av vigsel registreras de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss och endast i syfte att administrera vigseln.  
Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.

BEGRAVNING

Vid bokning av begravning registreras kontaktuppgifter i våra system, vilka i de flesta fall tillhandahålls av aktuell begravningsbyrå. De kommer endast att behandlas av oss och endast i syfte att administrera förrättningen. 
Gravsättningsintyget kommer att skickas till Skatteverket.