Behandling av personuppgifter vid kyrkliga handlingar

Uppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning sparas i ministerialböcker, som sparas för alltid för historiska ändamål.


DOP AV BARN

I samband med bokningen av ett barns dop behandlas ditt barns namn och personnummer samt kontaktuppgifter till och civilstatus för dig och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. 
När barnet fyllt 18 kommer hens egna kontaktuppgifter att registreras i stället för dina/era. Uppgifterna om barnet sparas så länge hen är medlem i Svenska kyrkan.
Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

DOP AV VUXEN

I samband med bokning av dop behandlas ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna administrera och genomföra dopet. Uppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska Kyrkan.
Namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

KONFIRMATION

När anmälan till konfirmation tas emot behandlas uppgifterna endast av oss och bara i syfte att administrera konfirmationen. Listor upprättas över grupperna och dessa hanteras av expedition, präst och ansvariga ledare. 
Separata, skriftliga samtycken tas in för film och foto i samband med verksamheten.

VIGSEL

I samband med bokning av vigsel registreras de personuppgifter som ni uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss och endast i syfte att administrera vigseln.  
Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.

BEGRAVNING

Vid bokning av begravning registreras kontaktuppgifter i våra system, vilka i de flesta fall tillhandahålls av aktuell begravningsbyrå. De kommer endast att behandlas av oss och endast i syfte att administrera förrättningen. 
Gravsättningsintyget kommer att skickas till Skatteverket.