Vardagsbilder på Emma, Malin och dottern Klara
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Verksamhet - grupper för barn, ungdomar, vuxna, seniorer

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge vill vara en plats för samtal och eftertanke, för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av Svenska kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. Här finner du församlingarnas breda verksamhet.