Två föräldrar hjälper sin bebis nedför rutschbanan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Verksamhet - grupper för barn, ungdomar, vuxna, seniorer

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge vill vara en plats för samtal och eftertanke, för gemensam aktivitet och handling i frågor som är viktiga. Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av Svenska kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap. Här finner du församlingarnas breda verksamhet.

Några glada ungdomar spelar kort tillsammans.

Barn och ungdom

Du finns till för att Gud vill det. Du är viktig och har en uppgift att fylla här i livet. Du är aldrig ensam.

Några små barn leker med bilar i ett leksaks-parkeringsgarage.

Kyrkbackens förskola

Hos oss ges varje barn möjlighet att utveckla tillit till sin egen förmåga, både enskilt och tillsammans med andra. Alla har lika värde oberoende av kön, social- och etnisk bakgrund.

Konfirmation i Harplinge-Steninge församlingar

Redo för en himmelsk upplevelse?

tangenter och noter

Musik

Musiken är en viktig del i församlingens liv. Den finns med i våra gudstjänster, musikgudstjänster, konserter... "Att sjunga i kör är världens bästa friskvård"

Vuxen

Både livet och bibeln tolkas tillsammans med andra människor och utifrån var och ens erfarenhet! För dig som vuxen samlar vi verksamheter under begreppet "Växtplats, Mötesplats och Rastplats", för din egen växt och dina funderingar tillsammans med andra.   

Begravningsplats för smådjur

Svenska kyrkan i Harplinge och Steninges begravningsplats för smådjur i Harplinge