Konfirmandgruppen Nasaret

Tisdagar ojämna veckor i Harplinge

Konfirmandgruppen Nasaret

Alla konfirmander, oavsett grupp, får möjlighet att bekanta sig med bibelns
innehåll, kyrkans tro och församlingens gudstjänster. Lägren och leken är en självklar del i detta. Vi har egna träffar med gruppen, gemensamma träffar med alla grupperna samt firar gudstjänst med församlingen.

Själva konfirmationsgudstjänsten är i stort sett lika för alla konfirmander. Samtliga grupper är kostnadsfria, läger som undervisningsmaterial. Utöver ordinarie träffar tillkommer några extratillfällen, exempelvis runt påsk och jul. Din församling vill satsa på dig. Ta chansen!

Tisdagar ojämna veckor i Harplinge kl.17-19.

Terminen börjar: 23 augusti
Drop in fika: kl. 16.30

Läger höst 2022: september alt oktober

Konfirmation: maj 2023