Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att granska hur församlingen tillvaratar de personers intressen som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen och har rätt att närvara vid sammanträden samt att ta del av samtliga handlingar som avser begravningsverksamheten.
Begravningsombud för Harplinge-Steninge är Bo Fritzson.