Meny

Regnbågsnyckeln

för en mer inkluderande och öppen kyrka

Harplinge-Steninge pastorat har mottagit Regnbågsnyckeln, söndag 2/12-18

I samband med adventsgudstjänsten i Harplinge kyrka fick Christina Nilsson; vice ordförande i kyrkorådet motta utmärkelsen Regnbågsnyckeln av Karin Janfalk; Göteborgs stift och reprensentant för EKHO. 

Kyrkoherde Peder Jarnvall avslutade: ”Vi har våra funktionsvariationer och särskilda begåvningar. Så är det att vara människa. Vi behöver inte göra oss till för Gud och dra gränser som inte finns. För Gud är vi först och främst människa. Och det räcker.” 
 

Regnbågsnyckeln öppnar dörrar

Lördag 8 juni medverkar Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge vid Halmstad pride. 

Prideparade 2018 Bild: U Widepalm


...och störst av dem är kärleken 1 Kor. 13:13

 

Pressmeddelande 2018-11-27

Mottagande av utmärkelsen Regnbågsnyckeln

I gudstjänsten på första advent kommer Harplinge-Steninge pastorat, som tredje församling/pastorat i Sverige, att motta utmärkelsen Regnbågsnyckeln.
Utmärkelsen är ett bevis på att anställda och förtroendevalda i kyrkorådet har genomgått studiecirklar med teman som normer, bemötande, identitet, öppenhet och slutenhet, mänskliga rättigheter, bibelsyn, gudsbild och människosyn. Pastoratet har gjort en behovsanalys av aktuella fördjupningsämnen och framtagit en mångfaldsvision.

Arbetet har pågått under 2018 och pastoratets vision med arbetet har varit: ”Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge ska arbeta för mångfald och öppenhet med strävan att bli en mer inkluderande kyrka som visar på alla människors lika värde.”

Utmärkelsen som mottas första advent är visserligen ett bevis på ett arbete i rätt riktning gällande alla människors unika mångfald, men processen kommer att fortsätta i form av föreläsningar, studiecirklar, bemötande m.m.

”Du är människa först. I all din härlighet och besvärlighet. Vid varje möte ska vi alltid värna människors unika mångfald.” Med dessa orden inleds pastoratets mångfaldsvision. Vi är alla unika människor; med olika funktionsvariationer, ursprung eller känslouttryck.

Kontaktperson
Ulrika Widepalm, Kommunikatör
Tfn. 035-15 09 98
ulrika.widepam@svenskakyrkan.se

 

Pressmeddelande 2018-06-05

Störst av dem är kärleken

Onsdag 6 juni medverkar Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge vid Halmstad pride. 
I pride park kommer pastoratet vara representerade i Svenska kyrkans tält och berätta om arbetet med processmodellen Regnbågsnyckeln.

I skrivande stund befinner sig anställda och förtroendevalda i kyrkorådet i steg gul i processmodellen. Steg gul består av studiecirklar med ämnen som Normen, Bemötande, Identitet, Öppenhet m.m.

Syftet med processmodellen är att ta fram en mångfaldsvision och belysa arbetet kring positiv människosyn.

Kontaktperson
Ulrika Widepalm, Kommunikatör
Tfn. 035-150998
ulrika.widepalm@svenskakyrkan.se   


Processmodellen Regnbågsnyckeln kommer att bestå av föreläsningar, utbildningstillfällen och studiecirklar för anställda och förtroendevalda i Harplinge-Steninge pastorats kyrkoråd. Målet är att motta märkningen Regnbågsnyckeln som en del av församlingens arbete kring positiv människosyn.

Pressmeddelande 2018-03-14

En mer inkluderande kyrka med vilja att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

Kvällens föreläsning ”Man eller kvinna. Hur säker är du?” inleder Harplinge-Steninge pastorats arbete med processmodellen Regnbågsnyckeln. Ann-Christine Ruuth; inspiratör, präst och transperson, föreläser om att vidga människors perspektiv kring normer, kön och identitet.

Harplinge församlingsgård onsdag 14 mars kl 18.30

Kontaktperson
Ulrika Widepalm, Kommunikatör
Tfn. 035-150998
ulrika.widepalm@svenskakyrkan.se  ...och störst av dem är kärleken.

1 Kor 13:13

Processmodellen Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar på att förtroendevalda och medarbetare genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.