Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internationellt arbete

Den internationella gruppen i Harplinge och Steninge har som sitt specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete i församlingen.

Målet är att det internationella arbetet ska vara en angelägenhet för hela pastoratet och ingå i dess verksamheter.

Gruppen i Svenska kyrkan i Harplinge och Steninge har beslutat att utanför jul-och fasteinsamlingen, samla in pengar till ett projekt som arbetar med romer som lever i utsatthet i Rumänien.

Svenska kyrkan fokuserar sitt stöd särskilt till barnen som behöver stabilitet, utbildning och social trygghet för att komma ur fattigdomsfällan deras föräldrar är fångade i. Genom att ge tillgång till bland annat en förskola, en skola, en vårdcentral, utbildning för vuxna och hembesök för att ge hälsovård normaliseras och stabiliseras många barns tillvaro

De som engagerar sig i dessa frågor tycker att det är bra att göra något för människor som inte har möjligheten att förändra i sina liv "Man vet att hjälpen verkligen når fram och att pengarna som samlas in används till bra och rätt saker. Grundidén är hjälp till självhjälp" säger två eldsjälar ur pastoratets internationella grupp.

Under året finns det olika insamlingsperioder inom Svenska kyrkan. Temat för dessa bedrivs både på nationell och lokal nivå. 
Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, utvecklingsorganisationer, nätverk och aktörer i civilsamhället över hela världen. Arbetet kallas ACT-alliansen.