Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019 
Dop i Ljusnan
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation i Harplinge-Steninge församlingar

Redo för en himmelsk upplevelse?

Konfatiden - ett steg i livet

Tillsammans med ungdomar i din egen ålder funderar vi över liv, död, tro, hopp och kärlek. Med en mängd olika metoder klurar vi gemensamt över stort som smått.

Varför finns jag? Är jag viktig? Vad händer efter döden?
Vad är viktigt för mig? Var börjar livet? Vad innebär det att vara kristen?
Vem är Gud egentligen?

Det är också en chans att lära känna nya kompisar och din kyrka. Denna möjlighet får alla ungdomar i Sverige som ska börja i 8:an. Det är en kul, och spännande tid som handlar om DIG!

”Måste jag vara döpt, troende och gå en massa i kyrkan?”

Nej. Under konfatiden växer vi tillsammans. Nej, du behöver inte vara troende, döpt, eller flitigt gå i kyrkan för att börja din konfirmation. Din nyfikenhet på att fundera och lust till att undersöka är god hjälp på vägen. Dina erfarenheter är viktiga. Tillsammans tänker vi utanför boxen!

#KONFA2021 #GEMENSKAP #GLÄDJE #TANKAR #MUSIK #JESUS #KREATIVT #CHILL #LEK #IDROTT #UPPTÄCKA #FILMA #GRAFFITI #KOMPISAR  #SNACK  #GUD #JAG #LIVET

 

Det var inte alls som jag trodde, det var mycket bättre!

Jag trodde man bara skulle gå i kyrkan, det var ju så mycket mer

Den bästa tiden i mitt liv, bara gör det

Här fyller du i din anmälan för konfirmand 2021/2022. Välj vilken grupp du önskar i första hand (gruppval 1) och vilken grupp du önskar i andra hand (gruppval 2). Du kan välja mellan fem grupper: Nasaret, Jordan, Nicea, Magdala (sommar) Funkiskonfa (ett samarbete med Svenska kyrkorna i Halmstad kommun).

Kontakt gällande konfirmation

Agneta  Lindström

Agneta Lindström

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Församlingspedagog

Klas Linder

Klas Linder

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Fritidsledare