tangenter och noter
Foto: Pixabay.com

Musik

Musiken är en viktig del i församlingens liv. Den finns med i våra gudstjänster, musikgudstjänster, konserter... "Att sjunga i kör är världens bästa friskvård"

Genom musiken vill vi visa vägen till kristen tro, oavsett hur långt man har kommit på den vandringen.

Att sjunga får dig att må bättre
Du blir gladare. Förutom att det är roligt att sjunga så frisätts dessutom må-bra-hormonet dopamin och oxytocin som gör oss lugnare.

Mindre stress
Både blodtrycket och vilopulsen tenderar att sjunka när du sjunger och speciellt när du sjunger i grupp.

Bättre andning
När du sjunger så lär du dig använda din magmuskulatur och det är samma muskler som du använder för att andas. En ökad medvetenhet kan räcka för att du ska få en lugnare och djupare andning.

Du lär dig njuta av nuet
Att sjunga kan göra att du får en starkare känsla av närvaro. Det gör det möjligt för dig att vara i nuet, något som vi ofta glömmer bort i den stressiga vardagen.

Källa: https://www.sverigeskorforbund.se/nyheter/korsang-rena-halsokuren 

Ny vuxenkör

20 - 45 år

Några barn står bredvid varandra framme vid koret och sjunger.

Harplinge barnkör

Årskurs F-2

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan. En kvinna kompar på piano.

Steninge barnkör

på Steningeskolan

Pax-kören

Årskurs 3-6

Närbild på en kör med glada sångare. Några sträcker armarna mot skyn.

Ungdomskören

13-19 år

Några äldre kvinnor står med notblad och sjunger tillsammans.

Tisdagskören

Kravlös sånggrupp för dig som dagledig