Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Musik

Musiken är en viktig del i församlingens liv. Den finns med i våra gudstjänster, musikgudstjänster, konserter... "Att sjunga i kör är världens bästa friskvård"

Genom musiken vill vi visa vägen till kristen tro, oavsett hur långt man har kommit på den vandringen.

Välkommen att vara med i någon av våra körer.