Så hanterar vi dina personuppgifter

GDPR är den nya dataskyddsförordningen och gäller från 25 maj 2018. Dess syfte är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen.

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi skyddar den information som anförtrotts oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda personers integritet.

Dataskyddsförordningen - GDPR, general data protection regulation, trädde i kraft den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Läs gärna mer på Svenska kyrkans nationella sida

Kyrkorådet i Harplinge-Steninge pastorat har antagit en 
Personuppgiftspolicy.

Dataskyddsombud: Dan Hammarlund. Direktnr: 072-2095327. E-post: dso@xeeda.se


Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, välkommen att höra av dig till expedition (se nedan) 

Expedition

Välkommen till Harplinge-Steninge församlingar

På expeditionen får du hjälp med bokningar, frågor kring förrättningar, medlemskap och hänvisning till övrig personal m.m. 

Öppetider
Måndag-fredag 09-11.30 

Telefonnummer 035-15 09 80
E-post Harplinge.steninge@svenskakyrkan.se 

Besöksadress
Församlingsgården, Harplinge 461, 305 61 Harplinge