Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingstidning

Här finner du det aktuella numret av Harplinges och Steninges församlingstidning.

Utebliven församlingstidning?

Om du eventuellt skulle missat få församlingstidnigen i din brevlåda, ber vi dig kontakta oss harplinge.pastorat@svenskakyrkan.se eller tfn. 035-15 09 80.

Numret april-maj tar bland annat upp Påsken 2019; Om att vara vara Schysst på nätet; Om unga och äldres psykiska hälsa...

Om psykiska hälsa

Vad är psykisk hälsa?
Begreppet psykisk hälsa kan beskrivas som:
”God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. En positiv självbild och gott självförtroende bidrar till individens utveckling.
Psykisk ohälsa är inte samma sak som psykisk sjukdom. Med psykisk ohälsa menas en sänkt psykisk funktionsförmåga, till exempel trötthet, oro, nedstämdhet och håglöshet.” Ur vardgivarguiden.se

Tips till dig som förälder eller annan vuxen

Uppmuntra, stötta och bekräfta ditt barn/ungdom
Var närvarande och spendera tid ihop
Var äkta- Spela inte rollen ”som förälder/vuxen”
Var tydlig, krångla inte till det för dig
Alla känslor är okej
Ge barnet/ungdomen tid att avsluta
Trygghet kan innebära att stå fast vid ett nej
Bekräfta barnet/ungdomens känsla; i synnerhet när det inte får som det vill
Välj dina strider
Lägg energi på det positiva