Meny

Församlingstidning

Här finner du det aktuella numret av Harplinges och Steninges församlingstidning "Kyrkan nära dig".

Församlingstidning Harplinge-Steninge juni-juli 2020

Utebliven församlingstidning?

Om du eventuellt skulle missat få församlingstidnigen i din brevlåda, ber vi dig kontakta oss harplinge.pastorat@svenskakyrkan.se eller tfn. 035-15 09 80.

Fakta utbildning pedagogisk tjänstehund

För habiliteringshund är det samma utbildning som för pedagogisk tjänstehund ex. läshund som används i skolor. Utbildningen pågår ett år och har åtta veckors praktik. För att bli godkänd behövs det att hunden klarar trettio olika moment.
Innan utbildningen görs ett lämplighetstest med bland annat stress situationer. I alla situationer tar man hänsyn hundens välbefinnande. Habiliteringshunden används främst vid autism.

Se gärna filmen om ”Pedagogisk tjänstehund – Toby” på Youtube.

Perenner på kyrkogården från nummer augusti-september

Kan man odla perenner på kyrkogården frågar ibland besökare oss kyrkvaktmästare. Svar blir att ”självklart kan man det”. Perenner fungerar lika bra i gravrabatten som i den stora rabatten.

Vad är då en perennväxt för något? Perenna växter är återkommande år från år. De blommar, vissnar ner och kommer upp nästa år igen. Med perenner i planteringarna minskar kostnader och förenklar dess skötsel. Vanliga sommarblommor ska sås, drivas upp och planteras ut och till sist tas bort på hösten. Det är här perennas fördel finns då de just återkommer år från år.

I gravrabatter kan man mycket väl byta ut en del av ytan till att odla någon perenn. I vår skötsel av kyrkogården har vi stor glädje av perenna växter som hjälper oss att göra svårskötta områden till något vackert.
Till exempel får skuggtåliga växter fylla ut ytan under buskar och träd. Runt träd planteras också starkväxande perenner för att skydda stammarna mot skador från gräsklippare och trimrar. I dessa kantzoner mellan gräsmatta och buskplanteringar fungerar hosta, flocknäva och daggkåpa som en naturlig kantzon och som gräset har svårt att komma igenom.

Med en blandad plantering kan man få blomning från tidig vår till den första frosten. Dessutom är det många fjärilar och insekter som gillar de perenna blommorna. Ytterligare en fördel är att de flesta perennerna efter några år går att dela och då får man helt plötsligt möjlighet att anlägga nya rabatter eller kanske dela med sig till andra trädgårdsintresserade människor.

Eftersom alla växter har sitt speciella krav för att trivas, så finns det alltid någon växt som trivs på det hopplösa stället. Så med rätt växt på rätt plats får man en lättskött yta som kan glädja både människor och djur i många år framöver.

Håkan Ljungberg, kyrkvaktmästare

Se nedan bilder på förslag på perennaväxter.