Församlingsinstruktion, FIN, Harplinge-Steninge församling

Ett grundläggande dokument som presenterar Harplinge-Steninges mål och visioner, samt vad pastoratet är och vill vara. FIN antogs år 2020.

Församlingsinstruktionen (FIN) gäller Harplinge-Steninge pastorat och inkluderar Harplinge och Steninge församlingar.

FIN visar på pastoratets identitet och färdriktning.

Pastoratet mottog utmärkelsen Regnbågnyckeln 2018 efter att anställda och
kyrkoråd genomgått dess processmodell och framtagit en mångfaldsvision.
Mångfaldsvisionen ska vara ideologiskt tolkningsfilter och genomsyra all planering, budget och arbete som utförs i pastoratet. Det är vår ambition att kyrkan får
återspeglas i så många delar av civilsamhället som möjligt där vår närvaro är relevant.
Pastoratet har genom sina vackra kyrkogårdar en grönskande igenkännande profil.

Våra kärnord: ”en Gud - en mänsklighet”, möte, trygghet, växande och hopp.

Församlingsinstruktionen gäller 2020-2024

 

Sammanfattning

Kärnord: en Gud - en mänsklighet, möte, trygghet, växande och hopp.
Strävan: att vara ”en kyrka nära dig”.
Prioriterade områden:
1. Delaktighet och lekmannamedverkan.
2. Nivåbaserat växande samt fler och alternativa arenor.
3. En mötesplats för alla åldrar med ambition att bryta utanförskap.