Harplinge kyrka
Foto: U Widepalm

Harplinge kyrka

Harplinge nuvarande kyrka invigdes 1893. Tidigare låg här en medeltidskyrka. Medeltidskyrkan har daterats till 1100-talet.
Från början var kyrkan avsedd för 1000 personer. Idag rymmer den 360 personer. 

Kyrkan är 43 meter lång, 23 meter över korsarmarna och 43 meter hög.
Av medeltidstkyrkans inventarier behöll man från början endast predikstolen. Vid ett senare tillfälle återinfördes också den gamla altaruppsatsen. Större renoveringar av kyrkan gjordes vid år 1955, och dagens utseende av kyrkorummet invigdes år 2000 efter den senaste restaureringen.