Foto: E Persson

Pax-kören

För dig som går i åk 3 och uppåt.

Välkommen att prova på det roliga i att sjunga tillsammans.

Pax-kören - steg 1

En kör för dig som går i åk 3-5. Kören har en ganska bred repertoar; lovsång, pop, musikal mm. Vi sjunger i våra kyrkor några gånger per år. Körläger brukar det också bli.
Torsdagar 16.30-17.00 i Harplinge församlingsgård.

Pax-kören - steg 2

Från årskurs 6. Tyngdpunkten ligger på gospel, pop, lovsång,
engelska låtar. Vi förgyller gudstjänster och konserter några gånger per år. Ett körläger/ körresa per år kommer det också att bli. Under hösten jobbar vi mest med Lucia – Jul.
Torsdagar kl 17-17.30 i Harplinge församlingsgård.

Eva Persson

Eva Persson

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Organist