Foto: E Persson

Pax-kören

För dig som går i åk 3 och uppåt.

Välkommen att prova på det roliga i att sjunga tillsammans.

Pax-kören - steg 1

En kör för dig som går i åk 3-5. Kören har en ganska bred repertoar; lovsång, pop, musikal mm. Vi sjunger i våra kyrkor några gånger per år. Körläger brukar det också bli.

Pax-kören - steg 2

Från årskurs 6. Tyngdpunkten ligger på gospel, pop, lovsång,
engelska låtar. Vi förgyller gudstjänster och konserter några gånger per år. Ett körläger/ körresa per år kommer det också att bli. Under hösten jobbar vi mest med Lucia – Jul.

Körerna träffas tills vidare på andra sätt än i normala fall.
Vänligen kontakta Eva Persson (se nedan) för mer information. 

Eva Persson

Eva Persson

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Organist