Byggnaden för Kyrkbackens förskola
Foto: U Widepalm

Förskola