Foto: U Widepalm

Kontakta oss

Kyrkbackens förskola

Kyrkbacken är en fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Vi tillhör Harplinge-Steninge församling och finns på ett lugn plats i närheten av kyrkan i Harplinge.

Besök Kyrkbackens förskola

Telefon
035-15 09 90

E-post kyrkbacken.forskola@svenskakyrkan.se  

Postadress
Kyrkbackens förskola
Harplinge-Steninge församling
Församlingsgården, Harplinge 461
305 61 Harplinge

Hantering/rutiner av klagomål Kyrkbackens förskola

”7§. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram
att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.

8§. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
(Skollagen 2010:800, kap 4, 7-8§)

För att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att klagomål
kommuniceras med den/de som det berör. Klagomål från barn,
vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till närmast berörd personal på
Kyrkbackens förskola.

Gäller klagomålet verksamheten i stort framförs det till ansvarig rektor linda.bolling@svenskakyrkan.se 

Klagomål gällande rektorns arbete lämnas till skolchef kyrkoherde Peder Jarnvall

Klagomål gällande skolchefen lämnas till Kyrkorådets ordförande Kerstin Ekstrand

Den person som tar emot synpunkterna har ett ansvar att hantera dessa och se
till att den som framfört synpunkterna får en återkoppling.