Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta oss

Kyrkbackens förskola

Kyrkbacken är en fristående förskola som drivs av Svenska kyrkan. Vi tillhör Harplinge-Steninge pastorat och är belägen på ett lungt läge i närheten av kyrkan i Harplinge.

Besök Kyrkbackens förskola

Telefon
035-15 09 90

E-post kyrkbacken.forskola@svenskakyrkan.se  

Postadress
Kyrkbackens förskola
Harplinge-Steninge pastorat
Församlingsgården, Harplinge 461
305 61 Harplinge

Linda  Bolling

Linda Bolling

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Rektor, Förskollärare

Victoria Westerberg

Victoria Westerberg

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Studerar till förskollärare, Barnskötare

Mer om Victoria Westerberg

Vidareutbildas till förskollärare

Camilla Edvinsson

Camilla Edvinsson

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Barnskötare

Therese Ronnesjö

Therese Ronnesjö

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Vik barnskötare

Åsikter och reflektioner rörande Kyrkbackens förskola

Hantering/rutiner av klagomål Kyrkbackens förskola

”7§. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram
att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.

8§. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
(Skollagen 2010:800, kap 4, 7-8§)

För att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att klagomål
kommuniceras med den/de som det berör. Klagomål från barn,
vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till närmast berörd personal på
Kyrkbackens förskola.

Gäller klagomålet verksamheten i stort framförs det till ansvarig rektor linda.bolling@svenskakyrkan.se 

Klagomål gällande rektorns arbete lämnas till skolchef kyrkoherde Peder Jarnvall

Klagomål gällande skolchefen lämnas till Kyrkorådets ordförande Camilla W Heurén 

Den person som tar emot synpunkterna har ett ansvar att hantera dessa och se
till att den som framfört synpunkterna får en återkoppling.