Konfirmandgruppen Jordan

Torsdagar jämna veckor i Harplinge

Konfirmandgruppen Jordan

Alla konfirmander, oavsett grupp, får möjlighet att bekanta sig med bibelns
innehåll, kyrkans tro och församlingens gudstjänster. Lägren och leken är en självklar del i detta. Vi har egna träffar med gruppen, gemensamma träffar med alla grupperna samt firar gudstjänst med församlingen.

Själva konfirmationsgudstjänsten är i stort sett lika för alla konfirmander. Samtliga grupper är kostnadsfria, läger som undervisningsmaterial. Utöver ordinarie träffar tillkommer några extratillfällen, exempelvis runt påsk och jul. Din församling vill satsa på dig. Ta chansen!

Torsdagar jämna veckor i Harplinge kl.17-19.
Drop in fika från kl. 16.30.

Terminen börjar: 1 september 2022
Läger höst: september alt oktober 

Konfirmation: maj 2023