Foto: U Widepalm

I begravningsavgiften ingår

Det här ingår i begravningsavgiften

Bisättningslokal (lokal för visning och förvaring av den avlidne fram till begravning)
Transport från bisättningslokal till dess att gravsättning skett (inom den egna församlingen)
Gravsättning, vilket innebär gravöppning, återfyllnad och iordningställande efter gravöppning
Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år, alternativt plats i minneslund
Kremering