Foto: U Widepalm

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick. Här ges en kortfattad förklaring.

Kistgravplats
Gravplats för en eller flera kistor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.

Urngravplats
Gravplats för en eller flera urnor. Platsen har en gravrätt, man kan ha en gravanordning och plantering.

Urngrav med begränsad gravrätt (askgravplats)              
Två urnor kan placeras bredvid varandra och möjlighet finns att vara med vid gravsättningen. Inskription kan beställas på namnplatta eller liggande häll. Obligatorisk skötselkostnad i 25 år av den gemensamma gravanläggningen. Smyckning kan ske med lösa blommor och lykta under vintern.   

Minneslund
Gravplats för en urna av förgängligt material. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej närvarar vid gravsättningen, det finns heller ingen plats för namn. Man kan endast smycka med lösa blommor/buketter och gravljus.