Foto: U Widepalm

Miljödiplomering

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge är miljödiplomerade

Miljödiplomering enligt Svenska kyrkans riktlinjer

Harplinge-Steninge pastorat blev miljödiplomerade 31 januari 2007.

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering:
• Bygger på en teologisk grund
• Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
• Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
• Leder till en lärande organisation med långsiktig utveckling i sitt arbete för en hållbar utveckling!

Pastoratet har en instruktion för planering, genomförande och utvärdering. Exempel på vad som görs:
1. Strävar efter att samordning av inköp
2. Kyrkans liv och verksamhet: t.ex anordnar friluftsgudstjänster
3. Solceller på förskolan och vaktmästarhuset, fler är på gång.
4. Vaktmästarna driver egna utplanteringsväxter i ouppvärmda växthus och främjar
använding av robotgräsklippare.
5. Kemikalier och avfall. Vi sopsorterar allting. Pastoratet har tillstånd från länsstyrelsen att köra miljöfarligt avfall till återvinningsstationen.