Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkorna

Kyrkorna i Harplinge och Steninge står där, på höjden i den halländska myllan. Kyrkorna har mycket att berätta om flydda tider, men kyrkan är mer än sina ting. Den är en plats för stillhet, bön och lovsång, där församlingarna får mötas i gudstjänst.