Kyrkorna

Kyrkorna i Harplinge och Steninge står där, på höjden i den halländska myllan. Kyrkorna har mycket att berätta om flydda tider, men kyrkan är mer än sina ting. Den är en plats för stillhet, bön och lovsång, där församlingarna får mötas i gudstjänst.