Samverkan Destination Ingeland

Harplinge-Steninge pastorat medverkar i Destination Ingeland.

Beskrivning av projektet enligt Destination Ingeland

Projektet vänder sig till alla företagare, föreningar och boende i området som har ett intresse av att vara delaktiga.

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet. Det är i denna bygd som vi, boende och verksamma i dialog med Alf Hambe själv, vill skapa Destination Ingeland. 
Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där musik och konsthantverk spelar en stor roll.

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge medverkar i destinationen för att bland annat visa de prisbelönta kyrkogårdarna i Harplinge-Steninge.

Heliga och oheliga allianser - om samarbete och samverkan.

Näringslivsdag på Plönninge, 8/2. En förmiddag om digitalisering, varumärken och samverkan. Föreläsningar av bl.a. kyrkoherde Peder Jarnvall och Micke Syd Andersson. #kyrkannäradig #destinationingeland#harplingegetingebygdensföretagarnätverk