Foto: U Widepalm

Steninge kyrka

Man antar att Steninge kyrka är byggd någon gång under 1200-talet.

Den ursprungliga kyrkan hade inget torn. fram till 1679 stod en fristående klockstapel av trä öster om kyrkan.1932 genomfördes en omfattade renovering. Då fick kyrkan sitt nuvarande utseende.