Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Steninge kyrka

Man antar att Steninge kyrka är byggd någon gång under 1200-talet.

Den ursprungliga kyrkan hade inget torn. fram till 1679 stod en fristående klockstapel av trä öster om kyrkan.1932 genomfördes en omfattade renovering. Då fick kyrkan sitt nuvarande utseende.