Präst
Foto: Mattias Hjalmarsson, Ikon bildbyrå

Präster