Meny

Präster

Peder Jarnvall

Peder Jarnvall

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Kyrkoherde

Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Komminister

Bosse Vallén

Svenska kyrkan i Harplinge Steninge

Vikarierande präst