Foto: Alex Giacomini /Ikon

Vanliga frågor om konfirmation

Hur anmäler jag mig?
Svar: Anmäl dig på denna sidan

Kostar det något att konfirmeras?
Svar: Alla våra grupper är kostnadsfria, läger som undervisningsmaterial. Församlingen vill satsa på dig. Ta chansen!

Jag bor i en annan församling men vill konfirmeras i Harplinge och Steninge församlingar. Går det?
Svar: Ja, det finns inga hinder för att konfirmeras någon annanstans än i sin hemförsamling. Tag kontakt med den församling som du vill konfirmeras i och be de skicka sin anmälningsfolder till dig. Vill du läsa hos oss? Tag kontakt med Agneta Lindström tfn.035-15 09 84.

Måste jag vara döpt?
Svar: Nej, inte när konfirmandtiden börjar. Du döps då istället någon gång under din konfirmationstid. När bestämmer du tillsammans med din familj och konfirmandledare.

Jag är osäker?
Svar: Är du osäker är det bättre att du börjar och ser hur det verkar. Tala med din konfirmandledare hur du känner när det hela börjar. Att testa är det bästa! 

Skulle du ha andra frågor, eller fler frågor, tveka inte att ringa oss...