Dopbarn
Foto: U Widepalm

Dop

Varje människa är unik. Varje dop är unikt.

Genom dopet föder Gud oss till nytt liv, för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med Gud.

Dopet är en gåva. Du behöver inte prestera eller vara på ett särskilt sätt för att ta emot dopet, du är redan en del av Guds stora familj och i den större gemenskapen som är församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är en fest som firar och gläds åt att en människa blir del av den stora gemenskapen som församlingen och den världsvida kyrkan är. 

Att döpas är en betydelsefull handling och är ett minne för livet. 
I Svenska kyrkan döps barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning blir du medlem i Svenska kyrkan.

Dopklädnad Foto: U Widepalm

I Harplinge-Steninge församlingar erbjuds dop på söndagar; kl.10 i gudstjänsten eller som en särskild dopgudstjänst klockan 12:30. Dop erbjuds även vissa lördagar (se kalender).

 

Jag är intresserad av dop

Dop i våra församlingar

Vart vänder jag mig för när jag funderar på dop? Vart vänder jag mig om jag vill boka dop eller dopsamling? 

Varmt välkommen att kontakta expeditionen! 

Dopworkshop

När ni har bokat dop blir ni inbjudna till en dopworkshop tillsammans med andra familjer som också firar dop den närmsta tiden.

Där får ni möta den präst som kommer att döpa ert barn men också pedagoger som arbetar i kyrkans barnverksamhet.

Vi kommer att prata om dopgudstjänsten, val av faddrar och psalmer men också ha en dopvandring i kyrkan.

Dopworkshopen är förlagda till Harplinge kyrka en torsdag i månaden mellan kl.16.45-18.00.