Foto: U Widepalm

Ansökan förskoleplats

Kyrkbackens förskola

Rutiner för köhantering Kyrkbackens förskola

Hur placerar jag mitt barn i kö hos er?
Du gör en ansökan via Hypernet på Halmstads kommun. Där kan barnet placeras i kö till en förskoleplats så fort barnet har fått ett personnummer. 

Kyrkbackens förskola som förstahandsalternativ
Önskar du anger du Kyrkbackens förskola som förstahandsalternativ. Erbjuds du plats på ett lägre rangordnat alternativ behåller du ändå din plats i vår kö.
Observera att fristående förskolor ej tillämpar platsgaranti. Är du i behov av platsgaranti ska du ange en kommunal förskola bland dina val. 

För mer information om ansökan se halmstad.se

Vid placering tar Kyrkbackens förskola hänsyn till Skollagen 8 kap §8: ”huvudmannen ser till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”.

Kyrkbackens förskola tillämpar syskonförtur, samt utgår från det datum barnet placerades i kö.  

Kontakt 
Kyrkbackens förskola tfn. 035-150990
kyrkbacken.forskola@svenskakyrkan.se