Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan förskoleplats

Kyrkbackens förskola

Rutiner för köhantering Kyrkbackens förskola

Hur placerar jag mitt barn i kö hos er?
Via Hypernet på Halmstads kommun
Barn kan sättas på kö så fort de har fått ett personnummer. Var noga med hur du rangordnar dina alternativ.

Vad händer om jag tackar ja till erbjuden plats?
Ditt barn tas bort ur kön om du tackar ja till ett erbjudande som motsvarar förstahandsvalet som du gjort. Om du tackar ja till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet kan ditt barn stå kvar i kön till förstahandsvalet med sin ursprungliga köplats. 

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?
Tackar du nej till ett erbjudande som inte är förstahandsvalet så stryks det erbjudna alternativet och barnet behåller sin köplats till övriga alternativ. Platsgarantin upphör då att gälla.

Om du tackar nej till erbjudande om ditt förstahandsval så stryks även de övriga alternativen och ditt barn tas bort ur kön och förlorar köplatsen. För att få plats i kön igen måste du göra en ny ansökan. 

Kan jag få veta vilken köplats mitt barn har?
Nej

Urval:
Syskonförtur tillämpas på Kyrkbacken. 

Vid placering tar vi även hänsyn till Skollagen 8 kap §8:

Huvudmannen tillämpar barnkonsekvensanalys dvs. se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

Det tas hänsyn till hur många barn/ålder som placeras placerar. Vi vill ha ett så jämnt åldersspann som möjligt för att få en så bra pedagogisk miljö och förutsättning för barnen som möjligt.

Kontakt 
Kyrkbackens förskola tfn. 035-150990 kyrkbacken.forskola@svenskakyrkan.se