Foto: U Widepalm

Ansökan förskoleplats

Kyrkbackens förskola

Rutiner för köhantering Kyrkbackens förskola

Hur placerar jag mitt barn i kö hos er?

Du gör en ansökan via e-tjänsten på Halmstads kommun. Där kan barnet placeras i kö till en förskoleplats så fort barnet har fått ett personnummer. 

Kyrkbackens förskola som förstahandsalternativ

Önskar du anger du Kyrkbackens förskola som förstahandsalternativ. Erbjuds du plats på ett lägre rangordnat alternativ behåller du ändå din plats i vår kö.
Observera att fristående förskolor ej tillämpar platsgaranti. Är du i behov av platsgaranti ska du ange en kommunal förskola bland dina val. 

För mer information om ansökan se halmstad.se

Placering

Urvalsregler vid placering. Vid antagning av barnomsorgsplats tillämpar Kyrkbackens förskola följande kriterier:

  • syskonförtur
  • anmälningsdatum till kön  

Kontakt 

Kyrkbackens förskola tfn. 035-150990,
kyrkbacken.forskola@svenskakyrkan.se