Foto: U Widepalm

Kyrkans omsorgsarbete

Diakoni i närområdet och runt om i världen

Någon att prata med?

Tankar och funderingar? Ibland kanske du vill tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.

Diakoni

Diakoni betyder tjänande och innebär omsorg om medmänniskan i olika livssituationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling.  

Svenska kyrkan bedriver diakoni på många olika sätt, både genom anställda och frivilliga. Diakonin kan innebära att arbeta med och för dem som på grund av missbruk, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ålderdom eller ensamhet hamnat bland de utsatta, nödlidande och hemlösa.

Diakonerna finns med i livets svåra situationer som sorg, kris och katastrofer. En av tyngdpunkterna i en diakons arbete är de själavårdande samtalen då det inte förs några journaler och diakonerna har tystnadsplikt. Alla oavsett tro eller bekännelse är välkomna.

Under året erbjuds hembesök, leva vidare-grupper, aktiviteter för dig som är dagledig såsom Livbojens seniorcafé, bussresa till okänt mål, soppluncher m.m. Du hittar de övriga diakonala verksamheterna under kalendariet på startsidan, i församlingstidningen eller under kyrkans predikoturer.

Välkommen att höra av dig eller komma till någon av våra verksamheter.