Konfirmandgruppen Magdala (sommar)

Mestadels aktiviteter under sommarlovet

Konfirmandgruppen Magdala (sommar)

Alla konfirmander, oavsett grupp, får möjlighet att bekanta sig med bibelns
innehåll, kyrkans tro och församlingens gudstjänster. Lägren och leken är en självklar del i detta. Vi har egna träffar med gruppen, gemensamma träffar med alla grupperna samt firar gudstjänst med församlingen.

Själva konfirmationsgudstjänsten är i stort sett lika för alla konfirmander. Samtliga grupper är kostnadsfria, läger som undervisningsmaterial. Utöver ordinarie träffar tillkommer några extratillfällen, exempelvis runt påsk och jul. Din församling vill satsa på dig. Ta chansen!

Från advent en gång i månaden och fokus på de tre första veckorna på sommarlovet varav en vecka är läger.

Terminen börjar: november

Läger vinter: 25-27 november 2022
Läger sommar: ca  14-18 juni 2023
Sommarveckor: vecka 24-26 2023

Konfirmation: 1 juli 2023