Behandling av personuppgifter i våra verksamheter

Genom anmälan till grupper, körer etc. samtycker du till att Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge registrerar de personuppgifter som du själv uppger.

Uppgifterna kommer bara att behandlas av oss och endast i syfte att administrera aktiviteter för aktuell grupp. 

Samtycket kan tas tillbaka när som helst, och då raderas uppgifterna. 
Uppgifterna sparas så länge du är aktiv i verksamheten. För att uppgifterna ska vara aktuella sker gallring av aktuell ledare i oktober månad.

Uppgifter knutna till konfirmation läggs även i en så kallad ministerialbok, vilken sparas för historiska ändamål.

BILD, ljud OCH FILM

För att visa på en levande verksamhet behövs bilder på människor. Gällande bild, ljud och film av identifierbara personer använder vi oss av skriftliga och muntliga samtycken för detta.
För personer under 16 år behövs skriftligt samtycke från vårdnadshavare.

Samtycket kan dras tillbaka genom att kontakta oss harplinge.pastorat@svenskakyrkan.se  

Svenska kyrkan i Harplinge-Steninge ger ut ett församlingsblad till samtliga hushåll i pastoratet vid 6 tillfällen per år. Församlingsbladet "Kyrkan nära dig" har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. 

Foton som sparas i Harplinge-Steninge pastorats redaktionella bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.