Foto: Magnus Aronson

Vuxen

Både livet och bibeln tolkas tillsammans med andra människor och utifrån var och ens erfarenhet! För dig som vuxen samlar vi verksamheter under begreppet "Växtplats, Mötesplats och Rastplats", för din egen växt och dina funderingar tillsammans med andra.