Likabehandlingsplan

Kyrkbackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla är lika viktiga och betydelsefulla.
Tillsammans är vi starka!

Barnens delaktighet
På förskolan pratar vi ofta om värdegrunden och diskuterar hur man är en bra kompis.

Vårdnadshavarnas delaktighet
Likabehandlingsplanen tas upp till diskussion i olika forum för vårdnadshavare. Den finns tillgänglig här nedan och på förskoleappen Tyra. 

Personalens delaktighet
Personalen är skyldiga att ta del av det som står i planen, samt kritiskt granska diskutera och revidera texten. Ansvarig för planen är rektorn för förskolan.

Förankring och utvärdering av planen
Planen utvärderas av barnen, vårdnadshavare och personal i slutet av vårterminen.