Foto: Patrik Gineman

Frustuna församling

Mitt i en pandemi som berör hela världen pågår också livet. Frustuna församlings pågående verksamheter är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som berör Covid-19. Välkommen

med anledning av covid-19

På grund av att restriktioner i Södermanlands län skärps innebär detta tyvärr att huvuddelen av verksamheterna pausar under den perioden. Vi har i dagsläget en preliminär start för verksamheter efter påsk, detta kan snabbt komma att ändras. Läs mer nedan.

Gudstjänst, verksamheter & kontakt

Kyrkovalet

Aktuellt från Frustuna församling

Prenumerera via RSS