Foto: Patrik Gineman

Frustuna församling

Mitt i en pandemi som berör hela världen pågår också livet. Frustuna församlings pågående verksamheter är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som berör Covid-19. Välkommen

med anledning av covid-19

Vi anpassar verksamheter efter gällande covid-restriktioner. En del av våra  verksamheterna pausar under den perioden.  En del verksamheter genomförs utomhus. Vi reserverar oss för att utomhusverksamheter kan ställas in med kort varsel vid dåligt väder.

Gudstjänstliv i Frustuna församling

Äntligen vår! Här presenteras verksamhet som är igång utomhus. Vi reserverar oss för att utomhusverksamheter kan ställas in med kort varsel vid dåligt väder.

Nu öppnar vi för anmälan till konfirmation.

Konfirmation 2021/2022

Nu öppnar vi för anmälan till konfirmation.

Välkommen till utecafé vid vår vackra Prästgård varje onsdag kl 11-14, med start 14 april.

Prästgårdscafé i Frustunas trädgård

Välkommen till utecafé vid vår vackra Prästgård varje onsdag kl 11-14, med start 14 april.

Välkomna till café Torsåker den 25 maj då vi öppnar denna verksamhet utomhus.

Mötesplats & Café i Torsåker

Välkomna till café Torsåker den 25 maj då vi öppnar denna verksamhet utomhus.

Kontakt och aktuell information

Kyrkovalet

Aktuellt från Frustuna församling

Prenumerera via RSS