Foto: Patrik Gineman

Frustuna församling

Mitt i en pandemi som berör hela världen pågår också livet. Frustuna församlings pågående verksamheter är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som berör Covid-19. Välkommen

med anledning av covid-19

Vi anpassar verksamheter efter gällande covid-restriktioner. En del av våra  verksamheterna pausar under den perioden.  En del verksamheter genomförs utomhus. Vi reserverar oss för att utomhusverksamheter kan ställas in med kort varsel vid dåligt väder.

Gudstjänstliv i Frustuna församling

Sommaren här här! Här presenteras verksamhet som är igång, mycket av det utomhus. Vi reserverar oss för att utomhusverksamheter kan ställas in med kort varsel vid dåligt väder.

Kontakt och aktuell information

Aktuellt från Frustuna församling

Prenumerera via RSS

Kyrkovalet