Stenar mot muren
Foto: Anders Arman

Återanvänd gravsten

Istället för att köpa nya gravstenar kan vi erbjuda dig som gravsätter inom Frustuna församling att återanvända en gravsten.

Inom kyrkogårdsförvaltningen finns ett överskott på stenar. En del av dessa överlåts till privatpersoner för återanvändning. Kunden betalar inget för stenen, utan bara för bearbetning, transporter, montering och ev. övriga kostnader som uppstår i samband med överlåtelsen.

Följande gäller vid återbruk av gravstenar i Frustuna församling: ·       

  • Gravstenen placeras på gravplats i Frustuna församling (Frustuna, Torsåker eller Kattnäs kyrkogård).        
  • Gravsten överlåts i befintligt skick. ·       
  • Kunden skall själv bekosta och ombesörja ev. transporter avidentifiering ombearbetning och montering av tidigare använd gravvård enligt gällande regelverk. ·       
  • Köparen skall lämna in en gravvårdsansökan på omarbetad gravsten till förvaltningen.

    Välkommen att ta kontakt med förvaltningen för visning av gravstenar och ytterligare information.

Telefonnummer vx 0158-221 00

E-post: frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se